Когато фотографията подчинява инсталацията – за изложбата „Корени“ на Дора Стоева в галерия „Индустриална 11“


Всеки път, когато си помислим, че фотографията не би могла да каже повече от това, което е заснето през обектива, тя успява да ни изненада с още нещо. Нейната необятност от възможности за изказ се разширява с времето, с откриването на новите технологии, които непрекъснато я променят и я карат да еволюира, търсейки нови непознати досега полета за творчество.