Спартак Дерменджиев – „Стената“


„Стената” е проект, замислен като инсталация, разположена в цялото пространство на галерията. Освен живописта, той включва и малки пластики – бикове и проучвателните рисунки към тях. Всъщност тези скулптури са в основата на авторовата концепция. Заредени с динамика, вътрешно напрежение и експресия, биковете на Спартак Дерменджиев препускат към Стената, стремително забиват рога в нея, огъват телата си под непреклонността й или все пак успяват да я пробият, оставайки заклещени там.