За две изложби: Дързост и красота – съвременните измерения на красивото (част 2)


Светлана Куюмджиева е селектирала шестима, както тя се изразява в прес информацията, от най-изявените съвременни български художници. А аз бих добавила и художници, представители на едно ново, заредено с други възприятия и творчески порив поколение.