„Алтернативна култура” на какво?


Ето защо проектът ZONA CULTURA поражда в мен повече съмнение, отколкото позитивизъм. Никъде не срещнах в тази инициатива да са замесени специалисти, които да й придадат някаква целенасоченост. Усещането за работа на парче, прибързаност и самодейност се засилва все повече. Нямам нищо против бързото усвояване на средства. То също може да бъде доста сполучливо, когато има ясна концепция, диалог и приемственост. А не open call принцип на селекция, който рискува да препрати всичко към самодейната случайност.

Каменни картини


Никога не е късно за експерименти, дори при творец като Светлин Русев, автор с ясно изразен личен почерк, утвърден стил и художествени търсения. В последната си изложба, подредена на „Шипка” 6, той определено изненадва публиката с нещо ново и различно.

Конкурс за млади художници, критици и куратори на фондация „Св. Св. Кирил и Методий” – 2011 г.


Конкурсите за изкуство са любопитно явление в нашата действителност – със всяка изминала година предизвикват все повече критики, поставят все повече въпроси, вариращи от неуместността на разделянето по категории до съмнения относно субективната оценка на журитата. Но това е неизбежно и винаги съпътства едно подобно събитие, а действителността е, че въпреки условността си, конкурсите за…