Пътуванията на Велико Маринчевски


Велико Маринчевски е един от малкото млади съвременни автори, които притежават толкова ясно обособен и познаваем стил. Преплитайки графиката с живописта и обратното, той създава произведения, носещи не само личен почерк и характерни белези, а произведения, сведени до знаци. Знаци на преживяното, на спомена, за чието изживяване те свидетелстват.