ВОДНА КУЛА – за каузата, която си заслужава


Тази година станахме свидетели на появата на няколко нови средища на културен живот и то ориентирани изцяло към съвременното ни изкуство, което е повече от повод за радост. Сред “The Fridge”, галерията на Институтът за съвременно изкуство, галерия „Индустриална 11”, арт проявите на “Human Thinks” и „Проект 900”, дори и новината за евентуален бъдещ музей за съвременно изкуство в София, Водна кула в Лозенец се оказа ветеран.

АТЕЛИЕ “НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ФОРМИ” КАТО ЧАСТ ОТ СДРУЖЕНИЕ “ИЗКУСТВО В ДЕЙСТВИЕ” И НЕГОВОТО МЯСТО В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО


Въпреки промените, които се налага да търпи изкуството ни, за да следва ритъма на бързо менящата се икономическа ситуация, ние сме свидетели на това, как идеите, зародили се още в началото на авангарда у нас, успяват да се предадат на следващите поколения. От една страна това е благодарение на факта, че младите неконвенционалисти се обучават именно от онези “пионери” на българският авангард, от друга, това е заради тяхната готовност да възприемат и продължат идеите им. Те притежават една нестихваща творческа енергия и желание за работа, която може само да ни радва. Но не е за пренебрегване обаче и факта, че на тях, за разлика от на много други, им се дава възможност, за да изявят себе си. Имайки своето „поле за реализация”, те могат спокойно да освободят съзнанието си и да осъществят своите идеи.