ЗА НЯКОИ НОВИ ФОРМИ НА ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА


Все пак, България трябва да има музей за съвременно изкуство, но творецът се нуждае от място, където да може да изрази себе си. Ако такова място съществува и е достъпно за него, тук, в родината му, липсата на музея няма да се чувства така осезаемо.

Самоунищожението преди сътворението или пробемът Музей за съвременно изкуство в София


Каузата „Музей за съвременно изкуство” в последно време беше наистина преексплоатирана, къде с добри, къде с лоши намерения. И все се стигаше до обвиняване на другия, който, почти винаги беше правителството, а причината – липсата на пари и сграда…