За пространството като конструкция


Работите на Десислава Морозова „Сиеста 2.1” и „Сиеста 2.2” се явяват продължение на представената на наградите на Гауденц Руф през изминалата година „Сиеста 1”. Сега пространствените инсталации от стъклени призми, дърво и постаменти допълват архитектурното пространство на галерия „Васка Емануилова”, сливат се органично с него или обратното. Зависи от гледната точка.