“ИН и ЯН” – изложба на Иван Генов в Галерия Резонанс, Пловдив – май 2011г., автор: Николай Маринов


Чрез символиката на „Ин и Ян” художникът Иван Генов заявява своята идея за пластическото и концептуално развитие. Противоречиви в своето единство „Ин и Ян” могат да бъдат асоциирани с всяко движение, привличане или метаморфоза… За Иван Генов те са само повод за артистично размишление, претворяване и съзидание. Извън илюстрирането на стандартните асоциации, свързани с тези вече така добре познати и всеобхватно експлоатирани символи, художникът превръща усещането си за „Ин и Ян” в уникален живописен жест. Така като резултат се дава живот на „нови светове”, в които художникът умело ни въвежда.