Галерия „Сариев” складира съвременно изкуство в София


Вероятно вече не трябва вече да се учудваме, че алтернативните пространства като „Склада” привличат далеч повече публика, отколкото конвенционалните. Или по-скоро е редно да уточним – повече и различна публика. Причините са много, но най-основната от тях е, че в подобно неангажиращо откъм официалност пространство обикновената публика се чувства много по-свободна, непритискана от никакви задължения или етикет, чувства се много повече „на място”, отколкото в залите на която и да е галерия. Това малко или много ни кара да се замислим, че всъщност над пропастта, която зееше между съвременното изкуство и публиката от известно време насам съществува мост. Мост, който беше издигнат незабелязано, но и съвсем целенасочено и трайно, благодарение на културните платформи на не малък брой алтернативни пространства и галерии.