Спартак Дерменджиев – „Стената“


„Стената” е проект, замислен като инсталация, разположена в цялото пространство на галерията. Освен живописта, той включва и малки пластики – бикове и проучвателните рисунки към тях. Всъщност тези скулптури са в основата на авторовата концепция. Заредени с динамика, вътрешно напрежение и експресия, биковете на Спартак Дерменджиев препускат към Стената, стремително забиват рога в нея, огъват телата си под непреклонността й или все пак успяват да я пробият, оставайки заклещени там.

Пътуванията на Велико Маринчевски


Велико Маринчевски е един от малкото млади съвременни автори, които притежават толкова ясно обособен и познаваем стил. Преплитайки графиката с живописта и обратното, той създава произведения, носещи не само личен почерк и характерни белези, а произведения, сведени до знаци. Знаци на преживяното, на спомена, за чието изживяване те свидетелстват.