Живописни произведения са финасирали първия български авангард


Художниците от група Градът разкриват тайни от зората на неконвенционалното ни изкуство Да отбележиш годишнина от изложба с изложба означава да осъзнаваш значимостта, която тя е имала тогава, да оценяваш я от историческата дистанция на времето, както и че делото ти е било повратна точка. Означава и да си отговорен за това, че от теб…

Млади художници правят първи крачки на художествената сцена с меценатския проект на Тодор Стайков


Платформата „Млади български художници“ цели не само да подпомогне младите в този първоначален момент на сблъсък с реалния пазар на изкуството извън ателиетата на Академията, но и да проследи тяхното развитие занапред, помагайки им за реализирането на индивидуални проекти, участия в изложби и пренери и други.

Реминисценции за XXL или 15 години по-късно


Дали вече можем да говорим за завръщането на XXL на българската художествена сцена или по-скоро авторите от групата успяха да ни покажат, че те всъщност никога не са си тръгвали от там? И дали „Реминисценциите от 90-те” не наведоха повечето от нас на мисълта, че по един или друг начин не сме излизали от това десетилетие? А може би XXL за пореден път успяха да покажат на българската арт критика и публика, че съвременното ни изкуство, сега, повече от всякога трябва да бъде независимо и свободно от условности и предразсъдъци.