ЗА НЯКОИ НОВИ ФОРМИ НА ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА


Все пак, България трябва да има музей за съвременно изкуство, но творецът се нуждае от място, където да може да изрази себе си. Ако такова място съществува и е достъпно за него, тук, в родината му, липсата на музея няма да се чувства така осезаемо.