Пътуванията на Велико Маринчевски


Велико Маринчевски е един от малкото млади съвременни автори, които притежават толкова ясно обособен и познаваем стил. Преплитайки графиката с живописта и обратното, той създава произведения, носещи не само личен почерк и характерни белези, а произведения, сведени до знаци. Знаци на преживяното, на спомена, за чието изживяване те свидетелстват.

Япония – знаците, които ще ме връщат – изложба на Велико Маринчевски


В новата си изложба „Япония – знаците, които ще ме връщат”, открита на 16 юни 2009 в галерия „Ракурси”, Велико Маринчевски е отново себе си и също както и в предишната – „Виена. Видях картини, чух музика”, представена отново в същата галерия. Типично за неговия стил на работа, художникът успява да пречупи добре позната тематика…