Камен Старчев се заиграва със светлината в новата си изложба


„Дневна светлина“, галерия Ракурси, 29 май – 12 юни 2018 Дневната светлина е основен обект на художествените търсения в новата изложба на Камен Старчев, подредена в галерия Ракурси от 29 май до 12 юни. Това е светлината като нещо, което ни заобикаля ежедневно и което не забелязваме, но същевременно се явява основен формообразуващ и цветообразуващ…