Култ към автомобила и остатъчни образи от социализма в новата изложба на Борис Сергинов


„Хулиганът си остава хулиган до края на дните“ – каза Йордан Евтимов по време на откриването на новата изложба на художника Борис Сергинов в обновеното пространство на Yuzina Art Gallery. Всъщност в този цитат се обобщава всичко, което претърпява творчеството всеки един художник от група XXL през годините. И това важи за Бобо Сергинов с пълна сила.

Нова историческа живопис


Когато през 2009 г. Свилен Стефанов откри самостоятелната си изложба пак в същата галерия, той обясни, че никой вече не прави историческа живопис и според него сега е дошло времето за този нейн експресивен вариант. Сега, когато виждаме, че това не е било просто някакво увлечение, а осъзнато действие в посока на възобновяването на този жанр, който увлича още поддръжници, нещата изглеждат сериозни.