Гранично – без/гранично/, 2001–2012 – изкуството като активен процес на познание и пресъздаване


На първият етаж в изложбения комплекс СБХ началото на месец май 2013г. се откри изложбата на Станислав Памукчиев гранично – без/гранично/ . В нея художникът представя свои значими произведения от последните дванадесет години, създадени между 2001 и 2012 г. Така авторът подчертава и акцентира върху различните артистични посоки, които разработва през последното десетилетие. А те са широки и разностранни, от фигурална изобразителност, пластично-концептуално изразяване до обекти и видео-инсталации.

“ИН и ЯН” – изложба на Иван Генов в Галерия Резонанс, Пловдив – май 2011г., автор: Николай Маринов


Чрез символиката на „Ин и Ян” художникът Иван Генов заявява своята идея за пластическото и концептуално развитие. Противоречиви в своето единство „Ин и Ян” могат да бъдат асоциирани с всяко движение, привличане или метаморфоза… За Иван Генов те са само повод за артистично размишление, претворяване и съзидание. Извън илюстрирането на стандартните асоциации, свързани с тези вече така добре познати и всеобхватно експлоатирани символи, художникът превръща усещането си за „Ин и Ян” в уникален живописен жест. Така като резултат се дава живот на „нови светове”, в които художникът умело ни въвежда.